Velkommen til IT Man AS

IT Man AS er en totalleverandør av IT tjenester til bedriftsmarkedet for Stavanger og omegn. Vi holder til i Innovasjonspark Stavanger og tilbyr IT tjenester innen Microsoft cloud løsninger, webutvikling og annen programvareutvikling, IT sikkerhet, og IT rådgivning som IT prosjektledelse og bistand vedrørende IT anskaffelser.

Vi leverer Office 365 og Microsoft Azure cloud tjenester. Her kan bedriftens IT systemer ligge i skyen, med tilgang via Internett. Man trenger da ikke server i bedriftens lokaler, får faste forutsigbare IT kostnader, supportavtale og totalt sett en enklere IT hverdag. På denne måten kan bedriften konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og la IT Man AS ta hånd om selskapets IT løsninger.

Innen webutvikling lages det nettsider i WordPress og vi lager også annen programvare til kunder. Videre tilbys IT support og salg av maskinvare og programvare.

Vi er spesialister på utvikling av nettsider til  SMB markedet. Vi kommer med konkrete forslag på hvordan din bedrift kan bli mer synlig på nett via effektive nettsideløsninger og markedsføringstiltak for din virksomhet.

IT Man – Microsoft cloud løsninger

IT Man AS tilbyr Microsoft skyløsninger som Office 365 og Azure. Her kan man ha office programmene som abonnement i skyen med One drive lagring på 1 TB som hjemmeområde og felles lagring og backup i Azure. Man kan også legge fagapplikasjoner på Azure som økonomisystemer og andre programmer. Alle får tilgang til felles løsninger og data via Internett aksess. Les mer her.

IT Man – nettsider og annen progamvareutvikling

IT Man AS arbeider med nettsider i WordPress og utvikler også annen programvare på oppdragsbasis. Dere kan lese mer om nettsider her.

IT Man  – IT sikkerhet – informasjonssikkerhet

IT Man AS arbeider også med IT sikkerhet, og da spesielt IT Risk Management som IT risikovurderinger og IT sikkerhetspolicy. Det er ikke lenger tilstrekkelig med tiltak som brannmurer og antivirusløsninger for å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet for bedriften. Bedrifter som oppbevarer og behandler personopplysninger er også lovpålagt å utføre IT risikovurderinger med jevnlige revisjoner.

Nytt EU regelverk for informasjonssikkerhet er også nært forestående, med kraftige bøter for de bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar informasjonssikkerheten. IT Man kan bistå til at lover og regler ifht. nytt regelverk ivaretas.
Ta kontakt så hjelper vi dere i gang med arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten i din virksomhet. Les mer her.

IT Man  – IT rådgivning

Innenfor IT rådgivning utfører vi IT prosjektledelse samt tilbyr bistand vedrørende anskaffelser av nye IT systemer. Vi sørger for at dine IT prosjekter kommer i mål i forhold til tid, kvalitet og kostnader. Trenger dere bistand ved valg og innføring av nye IT systemer, er vi behjelpelig med det også. Vi henter inn tilbud, evaluerer, og kommer sammen med kunde frem til det produktet som vil være det optimale valget for kunden. Les mer her.

IT Man – Datasikkerhet

IT Man leverer datasikkerhet fra det europeiske selskapet Panda Security. De regnes internasjonalt som den tredje største sikkerhetsleverandøren. De har over 27 år med bransjeerfaring. Distribusjon i over 180 land, kontorer i 55 land og eier hele 16 datterselskaper.
Blant kundene finner du større kunder som eksempelvis McDonalds, TacoBell, NYC.gov og Peugeot. Her til lands benyttes de av blant annet Vinmonopolet, Mattilsynet, bredbånds og energileverandøren Eidsiva, skismurningskongen Swix, samt en rekke offentlige instanser som kommuner, skoler og helsetjenester.

Utmerker seg med å ha utviklet en vanntett måte å detektere og respondere på datatrusler, samt leverer IT-driftsautomasjon som gir deg og din bedrift en fantastisk oversikt.

Med Panda Adaptive Defense 360 er man sikret for dagens trusselbilde men også fremtidige trusler vi ikke vet om enda.
Løsningen tar hele problemstillingen med nettbaserte og interne datatrusler og snur den på hodet, dermed demokratiseres høy sikkerhet med lav kostnad—slik at en liten bedrift med noen få maskiner kan være like sikker som store bedrifter med flere lag av sikkerhetstiltak.

Hvordan er dette mulig? Les mer her.

IT Man – We make IT happen!