Vi kan hjelpe din bedrift med markedsføring av din nettside på Internett. Vi bruker Google Adwords til dette og lager dine annonser slik at dere blir godt synlige på Google og kommer høgt opp ved søk på dine søkeord. Ved klikk på dine annonser kommer man rett inn på nettsiden deres.

wordpress_nettbutikk
Google Adwords øker trafikken på dine nettsider

Nettmarkedsføring på denne måten er den mest effektive måten å gjøre ditt nettsted populært og øke trafikken på ditt nettsted. Man betaler kun per klikk noe som betyr at dere kun betaler for effektive besøk på deres sider. Vi setter opp kampanjene for dere og setter opp et budsjett per måned som dere ønsker å bruke på annonsene.

La oss sette opp annonsene for dere for å få en optimal annonsering i forhold til dine søkeord og budsjett.