IT Man AS arbeider med Microsoft skyløsninger, webutvikling, IT sikkerhet og IT rådgivning.

Vi tilbyr nå Microsoft skyløsninger som Office 365 og Azure, der man kan legge bedriftens IT systemer i skyen. Her kan man ha felles lagring, backup og fagapplikasjoner som økonomisystemer med mer via terminaslserver teknologi i skyen. På denne måten kan alle få tilgang til felles data, når man har internett tilgang.

Innen webutvikling lages det nettsider basert på WordPress og nettbutikker basert på WordPress og Magento. Innen IT sikkerhet arbeider vi med mellom annet IT risikovurderinger og IT sikkerhetspolicy. Innen IT rådgivning tilbyr vi IT prosjektledelse, samt bistand vedrørerende anskaffelse av nye IT systemer. Alt dette kan dere lese mer om på våre nye nettsider, velkommen innom nye og eksisterende kunder!