IT Man – IT prosjektledelse

prosjektledelse

IT Man AS tilbyr IT prosjektledelse til våre kunder. Her settes oppdragsgiver i fokus og det som betyr aller mest for  IT Man AS som firma er å ha førnøyde kunder. IT Man AS sine IT prosjekter leveres innenfor de avtalte rammene for tid, kvalitet og kostnader.

Viktig ved IT prosjektledelse er oppfølging av leverandører og kunder, rapportering, og sørge for at våre kunder og sluttbrukere får levert de løsningene som ønskes.

Egil har lang erfaring fra kjøring av IT prosjekter, både små prosjekter som utføres alene, til større prosjekter med opptil 25 til 30 prosjektdeltakere.

IT Man AS hadde høsten 2014 og utover mot sommeren 2015 IT prosjektledelsen for et IT prosjekt ved Klepp kommune, her bisto IT Man AS Klepp kommune med å foreta valg og innføring av ny telefoni løsning for kommunen.

pmi-logo_w1000

Eksempler på IT prosjekter Egil har kjørt i andre bedrifter er:

  • Mikrobiologi. Dette var et større prosjekt for Mikrobiologisk avdeling ved Helse Stavanger og Helse Fonna, hvor man skulle få plass en løsning for mikrobiologiske data. Leverandør av løsningen var det svenske firmaet Softwarepoint AB. Prosjektet hadde en ramme på 5.0 mill. kr og det var 25 til 30 involverte prosjektdeltakere. Prosjektet gikk over flere år og hadde integrasjoner mot andre IT løsninger ved helseforetakene, f.eks. mot Prosang, blodbank systemet. Prosjektet og løsningen var krevende å få på plass i forhold organisasjonsutvikling og tilpasning av arbeidsmetoder og rutiner.
  • Oracle Financials. Dette var et prosjekt der alle helseforetakene i Helse Vest skulle få ny infrastruktur for servere, database og applikasjon for økonomiløsningen i foretakene. Oppdragsgiver var Helse Vest og leverandør var Oracle. Her gikk vi inn for å holde overhead i prosjektet så lavt som mulig og begrenset oss til ukentlige prosjektmøter internt i Helse Vest IKT AS for deltakere herfra, samt ukentlige møter med leverandøren Oracle. Oracle konsulenter fra India var også med i prosjektet da dette bidro til et gunstig kostnadsnivå.
  • Prosjekt År 2000. Dette var et prosjekt Egil kjørte ved Flyspesialisten Stavanger AS, hvor man gikk gjennom alle IT systemene i bedriften og klargjorde og sjekket disse slik at de taklet overgangen til et nytt århundre.

Ta kontakt for et møte eller tilbud!

IT Man – IT anskaffelser

Trenger dere  hjelp og bistand til å gjøre de riktige valgene ved anskaffelser av nye IT systemer? Vi bistår i innhenting av tilbud, evaluerer disse og foreslår det riktige valget for innkjøpet.

anskaffelser
IT Man bistår ved IT anskaffelser

La IT Man AS hjelpe dere mot en enklere IT hverdag:

  • Hente inn tilbud
  • Evaluere
  • Sammen med kunden foreta det riktige valget

– La oss hjelpe dere mot en bedre IT hverdag!